تعاملات | Mucosolvan®

تداخلات

If کدئین همزمان با Mucosolvan® مصرف می شود ، به دلیل کاهش ، احتقان خطرناک ترشح ممکن است رخ دهد سرفه رفلکس آنتی بیوتیک ها آموکسی سیلین، سفوروکسیم ، داکسی سایکلین و اریترومایسین در صورت مصرف همزمان با Mucosolvan® به طور فزاینده ای به ترشح برونش جذب می شود.

مصرف در دوران بارداری

طبق مطالعات انجام شده بر روی حیوانات ، دارو Mucosolvan® از طریق سد جفت به داخل منتقل می شود خون از کودک متولد نشده و همچنین در جمع می شود شیر مادر. دارو Mucosolvan® نباید در طول مصرف شود سه ماهه اول of بارداری یا هنگام شیردهی. در طول بقیه بارداری برای جلوگیری از آسیب رساندن به کودک ، تجزیه و تحلیل دقیق خطر و سود قبل از مصرف دارو لازم است.