هایپرتری گلایسیریدمی: تغییرات رژیم غذایی

باید مراقبت شود

  • مصرف اسیدهای چرب اشباع مانند گوشت و سوسیس و کلسترول به ویژه در تخم مرغ و محصولات حیوانی مانند مغز ، کبد و کلیه کاهش می یابد.
  • علاوه بر این ، مصرف قندهای ساده دکستروز ، لاکتوز و فروکتوز نیز باید کاهش یابد