درد دهانه رحم چه مدت طول می کشد؟ | درد در HWS

درد دهانه رحم چه مدت طول می کشد؟

مدت زمان درد در ستون فقرات گردنی به طور کلی به بیمار جداگانه و علت درد بستگی دارد. این بدان معنی است که برای برخی ، درد می تواند فقط پس از چند ساعت یا چند روز فروکش کند ، برای دیگران ممکن است چند هفته تا چند ماه طول بکشد یا در بدترین حالت همچنان مزمن و در نتیجه دائمی باقی بماند. اگر درد همچنان ادامه دارد ، بنابراین جستجوی کمک حرفه ای مهم است تا بتوانید به طور فعال در برابر درد کار کنید و بتوانید یک زندگی روزمره بدون درد و بدون محدودیت داشته باشید. پزشکان ، فیزیوتراپیست ها و سایر متخصصان می توانند در راه کمک به شما و راهنمایی شما برای کنترل مستقیم درد و جلوگیری از بروز مشکلات بعدی باشند. این مقاله ممکن است مورد توجه شما هم باشد: فیزیوتراپی برای سفتی گردن / گردن