بارداری چه مدت طول می کشد؟

بارداری: محاسبه بعد از قاعدگی

اکثر خانم ها تاریخ دقیق لقاح را نمی دانند، اما اولین روز آخرین قاعدگی را نمی دانند. بر این اساس، مدت بارداری را می توان با استفاده از قانون ناگل محاسبه کرد: برای یک سیکل منظم 28 روزه، هفت روز و یک سال از اولین روز آخرین قاعدگی اضافه می شود و سپس سه ماه از آن کم می شود. نتیجه تاریخ احتمالی تحویل در نظر گرفته می شود. مثال:

طبق قانون Naegele، یک بارداری 280 روز (40 هفته) از نظر ریاضی کاملاً طول می کشد.

اما اگر سیکل نامنظم باشد، بارداری چقدر طول می کشد؟ در چنین حالتی، میانگین روزهای انحراف از چرخه 28 روزه به این محاسبه اضافه یا از آن کم می شود. این قانون به اصطلاح توسعه یافته Naegele اغلب برای محاسبه مدت زمان بارداری استفاده می شود.

بارداری: محاسبه با توجه به زمان لقاح

اگر بارداری و آخرین قاعدگی مشخص نباشد

محاسبه بر اساس سونوگرافی

تعیین نسبتاً دقیق سن کودک امروزه با معاینه اولتراسوند امکان پذیر است. این به این دلیل است که در هفته های اول اندازه جنین ارتباط نزدیکی با سن حاملگی دارد. قطر کیسه آمنیوتیک را می توان از هفته هفتم اندازه گیری کرد و اولین صداهای قلب جنین را می توان تا شش هفته پس از قاعدگی شنید.

مدت زمان چگونه مشخص می شود؟

واقعاً چه زمانی نوزاد متولد می شود؟

درصد نوزادانی که واقعاً در سررسید محاسبه شده پس از 267 یا 280 روز به دنیا می آیند، تنها چهار درصد است. 66 درصد نوزادان چهار روز زودتر یا دیرتر و XNUMX درصد در عرض سه هفته (با تحمل ده روز) قبل یا بعد از تاریخ محاسبه شده متولد می شوند. هنگام بررسی مدت زمان محاسبه شده بارداری در لاگ زایمان باید این را در نظر داشته باشید.