گرفتگی عضله ران چه مدت طول می کشد؟ | گرفتگی ران

گرفتگی عضله ران چه مدت طول می کشد؟

گرفتگی غیر ارادی و دردناک ران عضلات می توانند چند ثانیه یا حتی چند دقیقه دوام بیاورند. گرفتگی عضلات به طور عمده در شب یا در طی یا بعد از فشار شدید روی عضله رخ می دهد. همچنین می تواند به صورت یک بار اتفاق بیفتد زیرا ممکن است در طول روز عضلات را بیش از حد دچار تنش کرده باشید.

یا ممکن است عضلات مرتباً گرفتگی داشته باشند ، مانند مورد اختلالات الکترولیت. اگر گرفتگی ران به طور منظم اتفاق می افتد ، برای یافتن علت و درمان آن باید با پزشک مشورت شود. به طور معمول ، گرفتگی عضلات ناشی از منیزیم به عنوان مثال ، کمبود پس از چند روز تا چند هفته پس از مصرف منیزیم از بین می رود مکمل. منیزیم تاثیری روی شما ندارد؟