سرعت داروها چقدر است؟ | اسکیزوفرنی - از این داروها استفاده می شود!

سرعت داروها چقدر است؟

شروع عمل به نوع دارو بستگی دارد. بنزودیازپین ها مانند Valium® به عنوان یک آرامبخش معمولاً خیلی سریع عمل می کنند. اگر آنها را در رگ، اثر حتی فوری است.

از طرف دیگر ، داروهای ضد روان پریشی و داروهای ضد افسردگی چند روز تا چند هفته قبل از اثر کامل نیاز دارند. عوارض جانبی ممکن است زودتر رخ دهد ، و بیماران باید در مورد آنها مطلع شوند. علاوه بر این ، داروها باید اغلب در طول دوره بیماری تنظیم شوند تا بهترین درمان ممکن و فردی برای بیمار حاصل شود. تنظیم داروی a اسکیزوفرنیا بنابراین بیمار معمولاً یک روند طولانی است.