هومیوپاتی برای کهیرها با شکایاتی مانند درد و خارش در اثر گرما تشدید می شود

داروهای هومیوپاتی

داروهای هومیوپاتی زیر برای کهیر مناسب است: گزنه (گزنه)

  • گل مینا (گزنه)

گل مینا (گزنه)

دوز معمول Urtica urens (گزنه) برای کهیر: قرص D6

  • تشدید علائمی مانند خارش شدید و سوزش ناشی از سرماخوردگی و اعمال جسمی