تاریخچه | فیزیوتراپی برای دیستروفی عضلانی

تاریخ

این دوره در همه انواع مترقی است دیستروفی عضلانی (همیشه مترقی). با ضعیف شدن عضلات در ناحیه کمربند لگن شروع می شود و سپس بیشتر گسترش می یابد. در ابتدا ، ضعف در پا عضلات و همچنین مشکل در راه رفتن قابل توجه است.

چربی و بافت همبند سپس از عضلات تشکیل شده و در نتیجه قدرت کاهش می یابد. این امر منجر به کاهش ثبات عضلانی در تنه و پاها می شود ، که همچنین باعث تحریک حرکت باقیمانده می شود. صاف کردن و تغییر وضعیت از نشستن به حالت ایستاده و از حالت خوابیده به نشستن به طور فزاینده ای دشوار می شود.

همانطور که قبلاً برای دوشن شرح داده شد ، دیستروفی عضلانی در اوایل شروع می شود کودکی. دوره دوشن با سرعت بیشتری پیشرفت می کند به طوری که در سن 12 سالگی عوارض اندام ها ایجاد می شود. این تفاوت در فرم Becker-Kiener است که دوره طولانی تری دارد. ضعف فقط در دوره شروع می شود کودکی از سن 6 سالگی و بیماران به سن بالا تا 60 سال می رسند.

امید به زندگی

پس از دیستروفی عضلانی دوشن از اوایل نوزادی شروع می شود و سریعتر پیشرفت می کند ، امید به زندگی در این شکل کوتاه تر است. بیماران بکر-کینر می توانند از قبل به سن 60 سالگی برسند تا زمانی که مشکل در اندام ها ایجاد شود. به طور کلی ، دیستروفی عضلانی مترقی است و طی سالها پیشرفت می کند.

بنابراین ، امید به زندگی از نظر پیش آگهی برای بیماران مطلوب نیست. شدت بیماری می تواند متفاوت باشد و همیشه لازم نیست که شدید باشد. با وجود دیستروفی عضلانی ، بیمار ممکن است در بزرگسالی نیز مستقل باشد.

با درمان هدفمند ، علائم بیماری به خوبی قابل درمان و از نظر جسمی است شرط از بیمار می توان به خوبی حفظ کرد همچنین ساخت برخی از عملکردهای عضلانی از طریق فیزیوتراپی به خوبی امکان پذیر است. با این حال ، به محض اینکه دوشن و بکر-کینر از عوارض اندام ها رنج می برند ، برای بیماران سخت می شود و همچنین امید به زندگی آنها کمتر است.

وراثت

نقص کروموزوم X مختص جنسیت نیست. این می تواند بر پسران و دختران تأثیر بگذارد. با این حال ، این بیماری در دختران شیوع ندارد ، زیرا آنها می توانند نقص ژنتیکی را با کروموزوم X دوم خود جبران کنند.

از طرف دیگر ، پسران نمی توانند این کروموزوم Y خود را جبران کنند. بنابراین دیستروفی عضلانی تقریباً فقط در پسران دیده می شود. اگر دختری دچار دیستروفی عضلانی شود ، باید نقص کروموزوم X هر دو والد را به ارث برساند. اما این احتمال بسیار کم است.