مبانی تاریخی | هزینه های یک درمان فوتودینامیکی

مبانی تاریخی

اصول و رویکرد درمانی از فتودینامیک درمانی برای مدت طولانی وجود داشته است اولین آزمایشات مربوط به مواد حساس به نور و تابش نور قبلاً در حدود سال 1900 انجام شده بود. یک داروساز از مونیخ در همان زمان اولیه شروع به توصیف موفقیت درمان با نور کرد.

با این حال ، تقریباً 90 سال قبل از آن طول کشید فتودینامیک درمانی به درستی استفاده شد در پوست ، فتودینامیک درمانی سپس در سال 1990 برای اولین بار به عنوان یک روش آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت. در این مورد ، با این حال ، هیچ داروی تایید شده ای برای حساسیت به پوست روی پوست استفاده نشد ، بلکه یک ماده شیمیایی بود که در کرم ترکیب شده بود. 15 سال دیگر طول کشید تا درمان فتودینامیکی به حدی توسعه یافت که بتواند کاملاً در اصول درمانی پوست تلفیق شود.