خیس شدن تخت در بزرگسالان - چه چیزی پشت آن است؟

شب ادراری چیست؟ شب ادراری مشکلی نیست که فقط کودکان و سالمندان را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین می تواند در بزرگسالان بدون بیماری های دیگر رخ دهد. برخی از بزرگسالان از دوران کودکی هرگز به طور کامل خشک نشده اند، در حالی که در برخی دیگر بی اختیاری به طور ناگهانی تکرار می شود. علل بسیار متغیر است. افراد مبتلا اغلب از مشکلات روانی نیز رنج می برند که … خیس شدن تخت در بزرگسالان - چه چیزی پشت آن است؟

علائم خیس شدن بستر شبانه | خیس شدن تخت در بزرگسالان - چه چیزی پشت آن است؟

علائم شب ادراری به بیان دقیق، شب ادراری به خودی خود یک بیماری نیست، بلکه نشانه بسیاری از بیماری های دیگر است. بسیاری از مبتلایان به علت فیزیکی در ابتدا دچار ضعف مثانه می شوند و مجبورند بیشتر به توالت بروند، به خصوص در شب. تنها در مراحل بعدی بیماری است که… علائم خیس شدن بستر شبانه | خیس شدن تخت در بزرگسالان - چه چیزی پشت آن است؟

تشخیص خیس شدن بستر شبانه | خیس شدن تخت در بزرگسالان - چه چیزی پشت آن است؟

تشخیص شب ادراری بسیاری از افراد مبتلا خجالت می کشند که در ابتدا با پزشک مشورت کنند. هم پزشک خانواده و هم اورولوژیست می توانند تشخیص دهند. این کار معمولاً صرفاً بر اساس داستان بیمار انجام می شود. علاوه بر این، معاینات مختلفی را می توان برای یافتن علت و حذف علل فیزیکی احتمالی برنامه ریزی کرد. … تشخیص خیس شدن بستر شبانه | خیس شدن تخت در بزرگسالان - چه چیزی پشت آن است؟