تشریح آئورت نوع A

تعریف تشریح آئورت خونریزی به دیواره آئورت بدن است. در این فرایند ، دیواره رگ به لایه های مختلف خود تقسیم می شود و خون بین این لایه های جداگانه جریان می یابد. این یک کانال جدید در کنار آئورت ایجاد می کند که خون نیز می تواند از طریق آن جریان یابد. کالبد شکافی آئورت از نوع استنفورد A… تشریح آئورت نوع A

OP | تشریح آئورت نوع A

جراحی OP در عمل تشریح آئورت نوع A ضروری است ، زیرا میزان مرگ و میر با درمان محافظه کار 50 است. علاوه بر این ، این یک علامت اضطراری مطلق است ، زیرا میزان مرگ و میر هر ساعت 1 درصد افزایش می یابد. این عمل تحت بیهوشی عمومی انجام می شود. استنت آئورت را می توان برای پل زدن… OP | تشریح آئورت نوع A

علائم تشریح آئورت

مقدمه در پزشکی ، اصطلاح شکستگی آئورت برای توصیف تقسیم لایه های دیواره آئورت استفاده می شود. این تقسیم بندی بیشتر در اثر پارگی دیواره داخلی رگ ایجاد می شود که منجر به خونریزی در لایه های جداگانه دیواره آئورت می شود. در بیشتر موارد ، این باعث شروع شدید و ناگهانی می شود… علائم تشریح آئورت

عوامل خطر برای تشریح آئورت | علائم تشریح آئورت

عوامل خطرساز برای کالبد شکافی آئورت از آنجایی که کالبد شکافی آئورت یک تصویر بالینی حاد و تهدید کننده زندگی است ، هیچ گونه علائم هشدار دهنده ای از قبل وجود ندارد. با این حال ، عوامل خطری وجود دارد که به نفع آئورت کمک می کند. مهمترین آنها شامل فشار خون بالا ، رسوب چربی در آئورت (تصلب شرائین) و بیماریهای ارثی است-به عنوان مثال سندرم مارفان ، سندرم Ehlers-Danlos ،… عوامل خطر برای تشریح آئورت | علائم تشریح آئورت