گرم شدن قبل از دویدن

برنامه گرم کردن بخشی جدایی ناپذیر از تمرین دویدن است و نباید از آن غفلت کرد یا آن را متوقف کرد. گرم کردن بدن و ذهن را برای فشارهای بعدی آماده می کند ، چه تمرینات و چه رقابت ها. روش ها و تکنیک های متعددی برای برنامه های گرم کردن وجود دارد ، اما شدت و مدت زمان گرم کردن همیشه بستگی دارد… گرم شدن قبل از دویدن

گرم شدن قبل از دویدن | گرم شدن قبل از دویدن

گرم کردن قبل از دویدن هر کسی که می خواهد یک واحد دویدن انجام دهد باید از قبل به اندازه کافی گرم شود. هنگام دویدن ، تمام بدن تحت فشار است و بنابراین باید به خوبی گرم شود. یک ترو شل ، که دویدن را آغاز می کند ، در حال حاضر فقط عضلات پا را گرم می کند. بنابراین ، شما همچنین باید تمریناتی را برای… گرم شدن قبل از دویدن | گرم شدن قبل از دویدن

در پایان… | گرم شدن قبل از دویدن

در پایان ... بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که یک برنامه گرم کردن کامل لزوماً برای دویدن معمولی با استقامت ضروری نیست. یک شروع آهسته برای آماده سازی کافی بدن برای یک جلسه دویدن کافی خواهد بود. با این حال ، هرچه سطح عملکرد بالاتر باشد ، باید به طور کامل گرم شوید ، در غیر این صورت نمی توانید… در پایان… | گرم شدن قبل از دویدن