از ساعت های نبض برای بهبود استقامت استفاده کنید | تحمل

از ساعت‌های نبض برای بهبود استقامت استفاده کنید ورزشکاران برتر مانند فوتبالیست‌ها، دوندگان ماراتن یا شناگران رقابتی نمی‌توانند بدون مقدار مشخصی استقامت مسابقه را برگزار کنند. برای اینکه بدن در شرایط سخت استرس شدید را تحمل کند، می توان از تمرینات استقامتی ویژه برای افزایش عملکرد در مدت زمان طولانی استفاده کرد. از ساعت های نبض برای بهبود استقامت استفاده کنید | تحمل

تحمل

چربی سوزی، کاهش وزن مقدمه استقامت در ورزش قطعا بیش از یک دوی یکنواخت 10 کیلومتری است. استقامت میدان بسیار وسیعی است که دوی بیش از 100 متر به اندازه یک مرد آهنین در بیش از 10 ساعت بخشی از استقامت است. حتی در تمرینات با وزنه نیز تمریناتی وجود دارد که می توان آنها را توضیح داد… تحمل

چگونه می توانم استقامت خود را به بهترین وجه تمرین دهم؟ | تحمل

چگونه استقامت خود را به بهترین شکل تمرین کنم؟ برای بهبود استقامت باید از یک طرف استقامت هوازی پایه و از طرف دیگر استقامت بی هوازی را تقویت کرد. امروزه می دانیم که حتی تمرینات تناوبی فشرده کوتاه مدت استقامت را بهبود می بخشد. – تمرینات استقامتی پایه ایروبیک استقامت را با استفاده از مثال… چگونه می توانم استقامت خود را به بهترین وجه تمرین دهم؟ | تحمل

فرآیندهای بیولوژیکی در هنگام استرس استقامتی | تحمل

فرآیندهای بیولوژیکی در طول استرس استقامتی بدن انسان مانند یک موتور عمل می کند. برای عملکرد به سوخت (ATP/آدنوزین تری فسفات) نیاز دارد. عملکرد در این مورد استقامت است. با این حال، بدنه مانند موتور تنها یک مخزن بنزین ندارد، بلکه سه نوع «سوخت» در دسترس آن است. کوچکترین ذخیره انرژی در انسان… فرآیندهای بیولوژیکی در هنگام استرس استقامتی | تحمل

انواع فیبر عضلانی | تحمل

انواع فیبرهای عضلانی استقامت تا حدی به توزیع فیبرهای عضلانی بستگی دارد. بین رشته های عضلانی کند انقباض تفاوت قائل می شود. آنها دارای میتوکندری های زیادی هستند، میوگلوبین، رنگ مایل به قرمزی دارند و برای استقامت بسیار مهم هستند. فیبرهای عضلانی سریع انقباض پتانسیل بی هوازی بیشتری دارند. بنابراین غنی از فسفات و گلیکوژن هستند. … انواع فیبر عضلانی | تحمل