عواقب موبینگ

مقدمه موبینگ اصطلاحی فنی برای آزار و اذیت یا ترور روانی افراد توسط افراد اطراف آنها است. هدف قلدری این است که قربانی را تا حد امکان کوچک نگه دارد یا او را از مدرسه، محل کار یا سایر موسسات دور کند. قربانیان حملات قلدری اغلب افرادی هستند که… عواقب موبینگ

عواقب قلدری در مدرسه | عواقب موبینگ

پیامدهای قلدری در مدرسه قلدری نقش مهمی در مدرسه ایفا می کند و به بخشی جدایی ناپذیر از برنامه های مختلف آموزش داخلی مدرسه تبدیل شده است. کودکان و نوجوانان اغلب هنوز آینده نگری برای ارزیابی صحیح عواقب اعمال خود ندارند. با این حال، این حملات موبینگ برای قربانیان، تجربیات شدیدی هستند که آثار واضحی از خود به جای می گذارند… عواقب قلدری در مدرسه | عواقب موبینگ

عواقب موبینگ در محل کار | عواقب موبینگ

عواقب موبینگ در محل کار اوباش در محل کار غیر معمول نیست و اغلب عواقب جدی برای قربانیان دارد. قلدری در بزرگسالی ابعاد متفاوتی نسبت به مدرسه دارد. آزار و اذیتی که انجام می شود معمولاً ظریف تر، اما سیستماتیک تر و در نتیجه مؤثرتر است. از طریق رابطه شغلی، مرتکب و قربانی… عواقب موبینگ در محل کار | عواقب موبینگ

پیامدهای موبینگ در کودکی | عواقب موبینگ

پیامدهای موبینگ در دوران کودکی موبینگ در دوران کودکی اغلب به شکل مستقیم اتفاق می افتد. حملات فیزیکی در اینجا بسیار بیشتر از بزرگسالان است. حملات و اعمال کلامی کمتر ظریف هستند و عمدتاً برای ترساندن قربانی انجام می شوند. با این حال، این به شدت رشد آزاد کودک مربوطه را محدود می کند. در دوران کودکی، یک فرد… پیامدهای موبینگ در کودکی | عواقب موبینگ

متخلفان معمولی چه کسانی هستند؟ | عواقب موبینگ

متخلفان معمولی چه کسانی هستند؟ مرتکبین معمولی قلدری اغلب افرادی هستند که موقعیت ثابتی در گروه دارند. آنها اعتماد به نفس دارند و اغلب دارای موقعیت رهبری گروه خاصی هستند. هم در مدرسه و هم در محل کار چنین افرادی وجود دارند. آنها به دلایل مختلف مجرم می شوند. آنها می خواهند نماد قدرت خود باشند، آنها… متخلفان معمولی چه کسانی هستند؟ | عواقب موبینگ

موبینگ در دبستان

تعریف در مورد موبینگ، فرد برای مدت طولانی توسط همنوعان خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرد و در معرض وحشت روانی قرار می گیرد، با این هدف که فرد موسسه مربوطه را اعم از مدرسه یا محل کار ترک کند. مقدمه قربانیان چنین اقدامات محکوم کننده ای معمولاً افرادی هستند که نمی توانند خود را در ... موبینگ در دبستان

موبینگ توسط معلمان | موبینگ در دبستان

اوباش توسط معلمان قلدری معمولاً در بین دانش‌آموزان دوره ابتدایی انجام می‌شود. با این حال، ممکن است بین دانش آموزان و معلمان نیز اختلاف نظر وجود داشته باشد. معلم وظیفه دارد حرفه ای عمل کند و دانش آموز را در نقش آموزشی خود جای خود قرار دهد. این را می توان با گفتگوهای شخصی با… موبینگ توسط معلمان | موبینگ در دبستان

اقدام حقوقی | موبینگ در دبستان

اقدامات قانونی بسیاری از والدین بر این باورند که اقداماتی که در سطح قانونی کامل هستند، برای مجرمان زیر سن قانونی - در این مورد اوباش فعال - بی فایده است. با این حال، این رویکرد اشتباه است، زیرا در مورد موبینگ نیز صدق می کند: والدین می توانند برای فرزندان خود بچسبند. قبل از انجام مراحل قانونی و مشورت با وکیل، ابتدا باید وضعیت… اقدام حقوقی | موبینگ در دبستان

اقدامات - چه کاری می توانید انجام دهید؟ | موبینگ در دبستان

اقدامات - چه کاری می توانید انجام دهید؟ طبیعی است که از موبینگ در هر شکلی جلوگیری شود. وضعیت باید توسط والدین و معلمان به درستی ارزیابی شود تا از یک سو اتهامات غیرضروری و از سوی دیگر ایجاد رعب و وحشت در کودکان یا گروه ها وجود نداشته باشد. اگر کودکی به سراغش بیاید… اقدامات - چه کاری می توانید انجام دهید؟ | موبینگ در دبستان