هزینه های لیفت صورت

مترادف: لیفت صورت ؛ lat هزینه جراحی لیفت صورت چقدر است؟ از آنجا که لیفت صورت یک عمل کاملاً زیبایی پلاستیکی است ، تحت پوشش بیمه درمانی قانونی یا خصوصی قرار نمی گیرد. بیمار باید تمام هزینه ها را مستقل بپردازد و همچنین باید تمام هزینه های پیگیری را متحمل شود. این بدان معناست که در صورت بروز عوارض (به عنوان مثال خونریزی معده)… هزینه های لیفت صورت