تورتیکولی عضلانی مادرزادی

مترادف: تورتیکولی، تورتیکولی عضلانی مادرزادی انگلیسی: wry neck, loxia تعریف تورتیکولی یک اصطلاح عمومی برای بیماری است که در نهایت منجر به حالت کج سر می شود. تورتیکولی اشکال مختلفی دارد که علل و علائم متفاوتی دارند. یک طبقه بندی تقریبی بر اساس مادرزادی یا اکتسابی بودن تورتیکولی انجام می شود. … تورتیکولی عضلانی مادرزادی

علائم | تورتیکولی عضلانی مادرزادی

علائم موقعیت مشخص سر و گردن در نهایت ناشی از انقباض فیبری است. عضله در اثر تغییر بافت همبند به شدت کوتاه و ضخیم می شود و می توان آن را احساس کرد. این منجر به یک حالت کج می شود که در آن سر و گردن به سمت جلو و به طرف کوتاه شده متمایل می شوند. علائم | تورتیکولی عضلانی مادرزادی

خلاصه | تورتیکولی عضلانی مادرزادی

خلاصه تورتیکولی یک اصطلاح جمعی برای تعدادی از ناهنجاری های مختلف گردن با دلایل احتمالی زیادی است. تورتیکولی عضلانی مادرزادی یک ناهنجاری مادرزادی عضله استرنوکلیدوماستوئید (عضله سطحی گردن) است. عضله در اثر عوامل مختلف کوتاه و ضخیم می شود به طوری که دیگر عملکرد خود را به درستی انجام نمی دهد. این … خلاصه | تورتیکولی عضلانی مادرزادی