مدت زمان محاصره ISG

مقدمه انسداد ISG انسداد مفصل ساکروایلیاک (مفصل ساکروایلیاک، مفصل ساکروایلیاک- ایلیاک) است که در انتهای تحتانی ستون فقرات قرار دارد و توسط ساکروم و ایلیوم (اسکوپ ایلیاک) تشکیل می‌شود. مدت زمان چنین انسدادی به حاد یا مزمن بودن آن بستگی دارد. انسداد حاد ISG معمولاً می تواند… مدت زمان محاصره ISG

مدت زمان استئوپاتی | مدت زمان محاصره ISG

مدت زمان استئوپاتی از استئوپاتی برای شل کردن مفصل IS مسدود شده و درمان سطوح کج شده مفصل استفاده می شود. استئوپات می تواند انسداد را با دستان خود موضعی کند و آن را با حرکات هدفمند دست درمان کند. هدف از درمان افزایش تحرک مفصل و در نتیجه رفع دائمی انسداد است. برای … مدت زمان استئوپاتی | مدت زمان محاصره ISG