آرتروز و اضافه وزن

تعریف آرتروز سایش و پارگی مفصل را توصیف می کند. غضروفی که دو سطح مفصل ارتباطی را در یک مفصل سالم می پوشاند ، در مورد آرتروز ساییده یا آسیب دیده است. در نتیجه ، استخوان دیگر در قسمت ها یا نقاط خاصی توسط غضروف پوشانده نمی شود و آسیب می بیند ، یا ساختارهای دیگر… آرتروز و اضافه وزن

تأثیر اضافه وزن بر آرتروز مفصل ران | آرتروز و اضافه وزن

تاثیر اضافه وزن بر آرتروز مفصل ران مشابه آرتروز زانو ، مطالعات بالینی نشان داده است که چاقی بر توسعه و پیشرفت آرتروز مفصل ران تأثیر می گذارد. افرادی که اضافه وزن دارند ، 10 سال زودتر از افرادی که وزن طبیعی دارند ، دچار آرتروز مفصل ران می شوند. به دلیل افزایش وزن ، فشارهای بیشتری بر روی… تأثیر اضافه وزن بر آرتروز مفصل ران | آرتروز و اضافه وزن