دلایل تبخال چشم

بیماری تبخال چشم یک عفونت با ویروس های هرپس سیمپلکس (HSV) است. دو نوع مختلف از این ویروس وجود دارد ، نوع 1 و نوع 2. نوع 1 عمدتاً ناحیه دهان را تحت تأثیر قرار می دهد و در بین موارد دیگر مسئول تبخال معروف لب است. این نوع همچنین عمدتا مسئول تبخال چشم است. تایپ… دلایل تبخال چشم

علائم تبخال چشم

مترادف هرپس سیمپلکس قرنیه، کراتیت هرپس سیمپلکس، کراتیت هرپسی تبخال چشم در زبان فنی هرپس قرنیه نامیده می شود. این معمولاً به عنوان عفونت چشم با ویروس هرپس سیمپلکس نوع 1 یا نوع 2 شناخته می شود. ویروس هرپس سیمپلکس به طور کلی پس از اولین تماس به صورت رتروگراد (پسرفت) مهاجرت می کند. علائم تبخال چشم