دژنراسیون ماکولا مرطوب

مقدمه-دژنراسیون مرطوب ماکولا دژنراسیون مرطوب ماکولا در بین دو بیماری وابسته به سن ماکولا (لکه زرد) 10 تا 15 درصد نادر است. در این بیماری ، بیماری ماکولا مرطوب بسیار تهاجمی تر است. در دژنراسیون مرطوب ماکولا "از نظر آسیب شناسی" رگ های خونی جدیدی از کوروئید به داخل… دژنراسیون ماکولا مرطوب

تخریب ماکولای خشک

مقدمه - دژنراسیون ماکولا خشک "فرم خشک" شایع ترین است، علاوه بر آن "دژنراسیون ماکولا مرطوب" نیز وجود دارد. ناحیه بیمار شبکیه، ناحیه ای در پشت چشم است که به طور متراکمی با گیرنده های نوری پوشیده شده است. بنابراین ماکولا مکانی در شبکیه است که به ما امکان می دهد واضح ترین دید را داشته باشیم. … تخریب ماکولای خشک