سندرم الکل جنین

مقدمه سندرم الکل جنینی به اصطلاح جنین جنینی تعلق دارد. این بیماری گروهی از بیماری ها است که با آسیب یا ناهنجاری جنین در دوران بارداری مشخص می شود. در آلمان نیز شایع ترین دلیل ناتوانی ذهنی است. تقریباً هر هزارمین کودک در آلمان با علائم الکل جنینی متولد می شود. سندرم الکل جنین

مدت زمان و پیش آگهی FAS | سندرم الکل جنین

مدت و پیش آگهی سندرم الکل جنینی FAS، همانطور که در سندرم ها معمول است، یک وضعیت غیر قابل درمان است. همانطور که در بالا توضیح داده شد، فقط برخی از تاخیرهای رشدی را می توان جبران کرد. از نظر اپیدمیولوژیک نشان داده شده است که افراد مبتلا به FAS طول عمر کوتاهتری دارند. در زندگی بعدی، اغلب ناراحت می شوند… مدت زمان و پیش آگهی FAS | سندرم الکل جنین