حاملگی خارج رحمی

مترادف حاملگی لوله ای، حاملگی لوله ای، پزشکی: Graviditas tubaria درمان حاملگی خارج از رحم بستگی به مدت زمان بارداری و میزان حاد بودن وضعیت دارد. درمان جراحی بر برداشتن قسمت های بارداری متمرکز است. اگر حاملگی خارج از رحم بزرگتر باشد یعنی در مرحله پیشرفته باشد، مداخله جراحی تبدیل به… حاملگی خارج رحمی

منع مصرف | حاملگی خارج رحمی

موارد منع مصرف متوترکسان نباید در موارد زیر مصرف شود: آسیب کبدی اختلال عملکرد کلیه آلرژی شناخته شده به متوترکسات بیماری های سیستم خون ساز عفونت ها افزایش مصرف الکل زخم در دستگاه گوارش تداخل افزایش سمیت با متوترکسات در صورت کمبود اسیدی یا کمبود داروی فولیک به همراه دارو، افزایش سمیت نسبت به متوترکسات مشاهده شده است. که باعث کمبود اسید فولیک می شوند (مثلا… منع مصرف | حاملگی خارج رحمی