چگونه سرطان پستان را در مردان تشخیص می دهید؟

مقدمه بخش زیادی از مردم سرطان پستان (تغییر بدخیم بافت غدد پستان) را یک بیماری معمولی زنان می دانند. در واقع ، بیشتر زنان هستند که به سرطان سینه مبتلا می شوند - حدود 70,000،650 در سال. با این حال ، مردان نیز می توانند تحت تأثیر سرطان سینه قرار بگیرند ، اگرچه بسیار کمتر (حدود XNUMX مورد جدید… چگونه سرطان پستان را در مردان تشخیص می دهید؟

گره | چگونه سرطان پستان را در مردان تشخیص می دهید؟

گره اصطلاح "توده" در سینه به ضخیم شدن بافت غده پستان اشاره دارد. این می تواند در اشکال ، اندازه ها و قوام مختلف رخ دهد ، بیشتر در زنان ، بلکه در مردان. وجود یک توده قابل لمس در سینه هیچ دلیلی بر وجود سرطان سینه نیست. همچنین می تواند بسیاری دیگر بی ضرر داشته باشد… گره | چگونه سرطان پستان را در مردان تشخیص می دهید؟