شهد میوه

فروکتوز چیست؟ فروکتوز (قند میوه) به عنوان قند ساده، درست مانند گلوکز (دکستروز)، به کربوهیدرات ها تعلق دارد. فروکتوز و گلوکز دو جزء قند خانگی موجود در بازار هستند. فروکتوز در کجا ایجاد می شود؟ به طور طبیعی، فروکتوز عمدتا در میوه ها یافت می شود. اینها عبارتند از میوه های دمنوش مانند سیب و گلابی، انواع توت ها و میوه های عجیب و غریب. عسل … شهد میوه

عدم تحمل فروکتوز | فروکتوز

عدم تحمل فروکتوز عدم تحمل فروکتوز می تواند مادرزادی (عدم تحمل فروکتوز ارثی) یا اکتسابی در طول زندگی باشد. هر دو نوع بر اساس علل مختلف هستند. در عدم تحمل مادرزادی فروکتوز، فروکتوز می تواند به طور طبیعی از روده ها جذب شود، اما توسط کبد نمی تواند تجزیه شود. این منجر به تجمع فروکتوز در… عدم تحمل فروکتوز | فروکتوز