درمان | سندرم برنهاردت روت

درمان اول از همه، بیمار باید از بی ضرر بودن شکایات خود مطلع شود. از آنجایی که محرک های اصلی سندرم برنهارت راث اضافه وزن یا لباس های تنگ است، ابتدا باید با تغییر در رژیم غذایی و افزایش ورزش های استقامتی وزن را عادی کرد. علت اصلی اضافه وزن، تغذیه نادرست است و… درمان | سندرم برنهاردت روت

سندرم برنهاردت روت

سندرم برنهارت راث که با نام مرالژیا پاراستتیکا (به یونانی: mêros = ران، algos = درد، paraesthetica = احساس جسمی ناخوشایند و گاهی دردناک) نیز شناخته می‌شود، یک سندرم انقباض عصبی عصب پوستی فموریس جانبی است. این عصب از طریق رباط اینگوینال می گذرد و حس لامسه را از خارج ران به نخاع منتقل می کند. … سندرم برنهاردت روت