واکسیناسیون TBE

واکسیناسیون کنه مقدمه با نزدیک شدن بهار و کم کم افزایش دما ، هشدارهای سالانه در مجلات و تلویزیون درست با اولین تابش آفتاب به موقع می رسد: "احتیاط ، TBE. "در بسیاری از نقاط می توانید همزمان بخوانید که بهتر است واکسیناسیون TBE انجام شود ... واکسیناسیون TBE

خطرات | واکسیناسیون TBE

خطرات برای همه گروه های سنی ، واکسیناسیون تنها زمانی باید انجام شود که بیمار در سلامت کامل باشد ، در غیر این صورت خطر تشدید بیماری وجود دارد. در بیماران مبتلا به آسیب مغزی یا بیمارانی که تحت درمان سرکوب کننده سیستم ایمنی هستند ، واکسیناسیون باید با دقت سنجیده شود. نمونه هایی از این موارد عبارتند از شرایط پس از پیوند ، عفونت HIV و شیمی درمانی. به صورت فردی… خطرات | واکسیناسیون TBE

بعد از واکسیناسیون چه اتفاقی می افتد؟ | واکسیناسیون TBE

بعد از واکسیناسیون چه اتفاقی می افتد؟ طراوت بستگی به این دارد که ایمن سازی اولیه سریع یا آهسته انجام شده باشد. در حالی که در مورد ایمن سازی سریع (3 هفته ای) اولیه ، حفاظت از واکسیناسیون پس از 12-18 ماه از بین می رود ، در مورد ایمن سازی آهسته (12 ماهه) تا 3 سال ادامه می یابد. فرکانس تقویت کننده نیز… بعد از واکسیناسیون چه اتفاقی می افتد؟ | واکسیناسیون TBE

هزینه ها | واکسیناسیون TBE

هزینه ها اگر تصمیم به واکسیناسیون TBE دارید ، بستگی به شرکت بیمه درمانی و محل زندگی شما دارد که آیا هزینه های واکسیناسیون تأمین می شود یا خیر. تقریباً همه شرکت های بیمه درمانی هزینه واکسیناسیون را در صورتی پرداخت می کنند که محل سکونت آنها در محدوده خطر مشخص TBE باشد. علاوه بر این ، برخی از سلامتی… هزینه ها | واکسیناسیون TBE