سندرم بینگ هورتون

مترادف سردرد خوشه ای ، اریتروپروسپالژی انگلیسی: سردرد خوشه ای تعریف سندرم بینگ-هورتون یک اختلال سردرد است. سردرد متناوب است ، همیشه یک طرفه است و ممکن است با سوزش یا علائم دیگر همراه باشد. این سندرم 1 بار در حدود 100 نفر رخ می دهد و حداکثر سن بین 25 تا 30 سال است. معمولاً تا 3 سردرد وجود دارد… سندرم بینگ هورتون