طب سوزنی برای درمان کمردرد

در بیمارستان ها و اقدامات پزشکی، کمردرد از تنش گردن تا فتق دیسک با تزریق ضد التهاب، مسکن، ماساژ، استراحت در بستر، درمان گرما یا سرما و فیزیوتراپی درمان می شود. جراحی تنها در صورتی انجام می شود که مشکوک به نارسایی عصبی باشد. یعنی اگر بیمار دیگر نتواند یک پا را حرکت دهد، مثانه یا … طب سوزنی برای درمان کمردرد