اثر کنگر فرنگی

این مبحث مربوط به نحوه عمل/اثر کنگر فرنگی یا عصاره کنگر فرنگی است. همه اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع را می توانید در زیر نیز بخوانید: درمان کنگر فرنگی - کاربرد - اثر مطالعات علمی نشان داده است که عصاره برگ کنگر فرنگی می تواند سلولهای کبد را عمدتا در برابر آسیب رادیکالهای آزاد (اصلاح ژنتیکی و در نتیجه مواد سرطان زا) محافظت کند. … اثر کنگر فرنگی