گل درمانی باخ: سلامتی و بیماری

مفهوم روح منفی مفهوم روح منفی و علائم جسمی و بیماری های تعیین شده توسط دکتر باخ که بر سلامت و بیماری تأثیر می گذارد. تکبر / غرور (نخواستن خم شدن) علائم: سفتی، سفتی، تصلب شرایین، سفتی تفکر ظلم (بی رحمانه، آزار دادن با کلمات، نادیده گرفتن دیگران) علائم: از آنجایی که به دیگران درد وارد می کنید، خودتان نیز دچار درد می شوید. نفرت (مزاج… گل درمانی باخ: سلامتی و بیماری