درمان سرطان مثانه

درمان تومورهای مثانه به مراحل فردی بستگی دارد. تومورهایی که به صورت تهاجمی عضلانی رشد نمی کنند از طریق مجرای ادراری برداشته می شوند. تومور از طریق مجرای ادرار با کمک یک حلقه الکتریکی برداشته شده و از مثانه خارج می شود. رزکسیون باید در عمق لایه های مثانه انجام شود تا به طور کامل از بین برود… درمان سرطان مثانه