آنتی بیوتیک درمانی برای کلامیدیا

مقدمه کلامیدیا باکتری هایی هستند که می توانند تصاویر بالینی مختلفی ایجاد کنند. آنها به غشاهای مخاطی مجرای ادرار و رحم حمله می کنند. در صورت عدم درمان می توانند عوارض جدی مانند التهاب بیضه یا رحم و ناباروری ایجاد کنند. کلامیدیا همچنین می تواند بر غشاهای مخاطی راه های هوایی تأثیر بگذارد و باعث ذات الریه شود. با توجه به … آنتی بیوتیک درمانی برای کلامیدیا

آیا آنتی بیوتیک بدون نسخه در دسترس است؟ | آنتی بیوتیک درمانی برای کلامیدیا

آیا آنتی بیوتیک بدون نسخه در دسترس است؟ آنتی بیوتیک بدون نسخه در دسترس نیست. پس زمینه این امر افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های مختلف باکتریایی است. این مقاومت ها به دلیل استفاده نادرست و مکرر از آنتی بیوتیک ها ایجاد می شود. برای جلوگیری از این امر، آنتی بیوتیک ها بدون نسخه در سراسر اتحادیه اروپا در دسترس نیستند. همیشه باید مشورت کرد… آیا آنتی بیوتیک بدون نسخه در دسترس است؟ | آنتی بیوتیک درمانی برای کلامیدیا