سوزش بعد از اجابت مزاج

مقدمه سوزش در حین یا بعد از اجابت مزاج یک احساس ناخوشایند است که می تواند درجات بالایی از ناراحتی را برای بیماران ایجاد کند. از آنجایی که این احساس معمولاً با احساس شرم همراه است، مراجعه به پزشک اغلب تا حد امکان به تأخیر می افتد. با این وجود، به هیچ وجه یک علامت نادر نیست. به واسطه … سوزش بعد از اجابت مزاج

سوزش پس از اجابت مزاج در مقعد | سوزش بعد از اجابت مزاج

سوزش بعد از اجابت مزاج در مقعد اگر احساس سوزش در حین یا بعد از اجابت مزاج عمدتاً در ناحیه مقعد احساس می شود، این اغلب نشان دهنده مشکل غشای مخاطی در این ناحیه یا مستقیماً در راست روده بالای اسفنکتر است. اگر مثلاً پارگی های کوچک در غشای مخاطی … سوزش پس از اجابت مزاج در مقعد | سوزش بعد از اجابت مزاج

سوزش بعد از اجابت مزاج بعد از غذای تند | سوزش بعد از اجابت مزاج

سوزش بعد از اجابت مزاج بعد از غذای تند اگر احساس سوزش بعد از اجابت مزاج یک بار بعد از صرف غذا ایجاد شود پس قطعا می تواند مربوط به غذا باشد مثلا ادویه های مختلف مخصوصا ادویه های تند می تواند علت آن باشد. غذاهای تند و استفاده از ادویه‌های بسیار تند مانند فلفل قرمز می‌تواند باعث… سوزش بعد از اجابت مزاج بعد از غذای تند | سوزش بعد از اجابت مزاج