میکروآنژیوپاتی دیابتی

مترادف به معنای وسیع تر شکر ، دیابت ، دیابت بزرگسالان ، نوع اول ، نوع دوم ، دیابت بارداری. میکروانژیوپاتی دیابتی افزایش سطح قند خون باعث تجمع قند در دیواره عروق شده و باعث ضخیم شدن آنها و انسداد عروقی می شود. به ویژه عروق کوچک شبکیه ، کلیه ها و سیستم عصبی با قطر کوچک آنها تحت تأثیر قرار می گیرد. عواقب دیر… میکروآنژیوپاتی دیابتی

ماکروآنژیوپاتی دیابتی | میکروآنژیوپاتی دیابتی

ماکروآنژیوپاتی دیابتی این عارضه با تصلب شرایین اولیه همراه است. قند ، کلسترول و چربی ها بر روی دیواره عروق بزرگ بدن رسوب می کنند ، به طوری که رگ ها باریک شده و عرضه به اندام های پایین دست بدتر می شود. اگر عروق کرونر تحت تأثیر بیماری قرار بگیرند ، این می تواند منجر به حمله قلبی شود. اگر… ماکروآنژیوپاتی دیابتی | میکروآنژیوپاتی دیابتی