بیمار مزمن

مقدمه بیماریهای مزمن شایع ترین بیماریهایی هستند که در کشورهای صنعتی تشخیص داده می شوند. در آلمان تقریباً 20 درصد از مردم مبتلا به بیماری مزمن هستند. نه تنها بزرگسالان بلکه کودکان نیز نسبتاً اغلب از بیماری های مزمن رنج می برند. بنابراین بیماری های مزمن بخش بزرگی از تشخیص های انجام شده را نشان می دهند و بنابراین… بیمار مزمن

پرداخت مشترک | بیمار مزمن

هم پرداختی صندوق های بیمه درمانی قانونی هزینه های اقدامات درمانی و داروهای خاص را برای درمان افراد مبتلا به بیماری مزمن بر عهده دارند. کمک هزینه مشترک ، که همیشه از بیمه شده الزامی است ، همچنین باید توسط بیماران مزمن پرداخت شود. با این حال ، در صورت بیماری مزمن ، حداکثر میزان این پرداخت ها کاهش می یابد… پرداخت مشترک | بیمار مزمن