گانگلیون ستاره ای

مکان گانگلیون ستاره ای از ادغام گانگلیون گردنی که پایین ترین گانگلیون گردن ما است با اولین گانگلیون قفسه سینه ما تشکیل می شود. نام حاصل Ganglion cervicothoracicum است. بنابراین نشان دهنده یک شبکه عصبی بزرگ است. می توان آن را در انتهای پشتی بالای دنده و پشت… گانگلیون ستاره ای

سندرم هورنر | گانگلیون ستاره ای

سندرم هورنر اصطلاح سندرم هورنر نارسایی گانگلیون را که قبلاً مورد بحث قرار گرفت و علائم نارسایی مرتبط با آن را توصیف می کند. علل احتمالی نارسایی سیستم عصبی سمپاتیک (بخش های نخاع در ناحیه قفسه سینه و گردن)، آسیب مستقیم به گانگلیون یا اعصاب پیشرو آن است. سه علامت مشخصه همیشه در زیر… سندرم هورنر | گانگلیون ستاره ای