عضلانی نیمه غشایی

نمای کلی عضلات ران به نمای کلی ماهیچه ماهیچه ماهیچه ای عضلانی (تاندون تخت) شامل 5 سانتی متر عرض و تقریبا. شکم ماهیچه ای به ضخامت 3 سانتی متر. منشاء آن از غده ایسکیال با تاندون پهن و مسطح است که نام خود را بر آن گذاشته است. با این حال ، عضله فقط در زیر وسط ران توسعه می یابد ،… عضلانی نیمه غشایی

عضله خیاط

مترادف لاتین: M. sartorius نمای کلی عضلات ران به نمای کلی ماهیچه مقدمه ماهیچه خیاط (Musculus sartorius) متعلق به گروه ماهیچه های جلوی ران است. طول آن حدود 50 سانتی متر است و خود را به صورت مارپیچ دور چهار سر ران می پیچد. عضله هم در مفصل ران و هم در مفصل زانو عملکرد دارد. نیروی … عضله خیاط

M. semitendinosus

مترادف آلمانی: Half Tendon Muscle to the ران musculature musculature to the musculature نمای کلی در نیمه تحتانی ران ، در طرف استخوان درشت نی (ساق پا) ، رویکرد ماهیچه نیمه ساقه ، منشا ، رویکرد عصب دهی: میانی (بدن محور) در کنار غده درشت نی (Tuberositas tibiae) منشاء: tuberosity ischial (Tuber ischiadicum) Innervation: N. tibialis، L 4 - 5،… M. semitendinosus

عضلات چهار سر ران

مترادف لاتین: M. quadrizeps femoris انگلیسی: quadriceps femoris انگلیسی: عضله چهارسر ران ، عضله چهارسر ران ، کشنده ران چهارسر بزرگترین و قوی ترین عضله بدن ما است. ماهیچه چهار سر ران ، همانطور که از نامش مشخص است ، ماهیچه ای است که از چهار ماهیچه دیگر تشکیل شده است. سطح فیزیولوژیکی آن بیش از 180 سانتی متر مربع است و وزن آن… عضلات چهار سر ران

رویکرد ، منشأ ، نوآوری | عضلات چهار سر ران

رویکرد ، منشاء ، اندام داخلی: ناهمواری غده تیبیای قدامی (Tuberositas tibiae) منشا: عصب دهی: N. femoralis ، L 2 - 4 بخش راست: ستون فقرات تحتانی ایلیاک قدامی (spina iliaca قدامی تحتانی) و لبه بالای استابولوم داخلی ران ماهیچه: انتهای دیستال (دور از بدن) خط ناهموار که دو تپه تروکانتری را به هم متصل می کند (اینترتروکانتریک… رویکرد ، منشأ ، نوآوری | عضلات چهار سر ران

تاندون چهار سر ران | عضلات چهار سر ران

تاندون چهارسر عضلانی چهارسر ران دارای تاندون های زیادی است که عملکردهای متفاوتی را انجام می دهند. تاندون M. rectus femoris حدود 10 سانتی متر بالاتر از کشکک کشکک شروع می شود. این قسمت از عضله منجر به کشش در مفصل زانو و همچنین خم شدن در مفصل ران می شود. تاندون عضله گسترده وسط… تاندون چهار سر ران | عضلات چهار سر ران

مفصل ران

مترادف آلمانی: عضله دو سر ران ، خم کننده ران به نمای کلی ماهیچه های ران در نمای کلی ماهیچه ها عضله دو سر ران (عضله دو سر ران) در پشت ران قرار دارد و متعلق به گروه خم کننده (خم کننده در مفصل زانو) است. به در قسمت پشتی ران به وضوح قابل مشاهده و لمس است. - ران… مفصل ران

Kinesio-Tapering | عضله دوسر ران

چسباندن ماهیچه ها برای انواع مختلف آسیب ها مناسب است. به عنوان مثال ، در صورت کشیده شدن ماهیچه در ناحیه ران ، ماهیچه دوسر بازویی را می توان با نوار چسباند. بیمار باید بایستد و با قسمت فوقانی بدن به جلو خم شود تا عضله دوسر بازو فشرده شود. برای ضربه زدن م muscleثر بر عضله دوسر بازو ،… Kinesio-Tapering | عضله دوسر ران

ادا کننده ها

مواد افزودنی برای نزدیک کردن یک قسمت بدن به بدن (افزودن = هدایت ، lat. adducere = هدایت ، کشیدن) خدمت می کنند. Adductors متعلق به گروه ماهیچه های اسکلتی است. مخالفان آنها آدم ربایان هستند که قسمتی از بدن را از تنه دور می کنند. مواد افزودنی ران به سه لایه تقسیم می شوند. سطحی ،… ادا کننده ها

ماهیچه سرتوریوس

Musculus Satorius با توجه به دوره طولانی خود عملکردی را در مفصل ران و مفصل زانو انجام می دهد. منشاء آن در مفصل ران باعث خم شدن (خم شدن) مفصل ران در هنگام انقباض ماهیچه می شود. همچنین می تواند ران را در لگن به بیرون بچرخاند و آن را به صورت جانبی بلند کند (ربودن). همچنین در مفصل زانو ،… ماهیچه سرتوریوس

آموزش | Musculus sartorius

آموزش در تمرینات قدرتی ، M. Sartorius لزوماً ماهیچه ای نیست که به طور خاص تمرین کرده باشد. هنگامی که پا در ناحیه لگن خم می شود ، فعال تر می شود و بنابراین می تواند در چنین تمریناتی قوی تر توسعه یابد. طول کشیدن بهترین راه برای کشش ماهیچه خیاط این است که یک قدم بزرگ به جلو بردارید و… آموزش | Musculus sartorius

التهاب عضله | Musculus sartorius

التهاب عضلات یکی دیگر از بیماریهایی که می تواند بر بیماری سارتوریوس تأثیر بگذارد التهاب ماهیچه ها (میوزیت) است. التهاب ماهیچه ها می تواند توسط عوامل مختلفی ایجاد شود. از یک طرف ، باکتری ها یا ویروس ها می توانند عامل بیماری زا باشند ، اما همچنین می توانند در اثر آسیب عضلانی ایجاد شوند. همه اشکال میوزیت در عضله آسیب دیده باعث درد می شود. علائم دیگر… التهاب عضله | Musculus sartorius