فسفولیپاز

فسفولیپاز چیست؟ فسفولیپاز آنزیمی است که اسیدهای چرب را از فسفولیپیدها جدا می کند. طبقه بندی دقیق تر به چهار گروه اصلی تقسیم می شود. علاوه بر فسفولیپیدها ، سایر مواد چربی دوست (چربی دوست) نیز می توانند توسط آنزیم تقسیم شوند. آنزیم متعلق به گروه هیدرولازها است. این بدان معناست که در طول فرایند یک مولکول آب مصرف می شود… فسفولیپاز

کجا تولید می شوند؟ | فسفولیپاز

کجا تولید می شوند؟ مراحل اولیه فسفولیپازها توسط ریبوزومهای سلولها سنتز می شوند. اینها روی شبکه اندوپلاسمی اندامک سلولی همه سلولهای بدن قرار دارند. هنگامی که آنها فعال هستند ، زنجیره ای از اسیدهای آمینه ، که بعداً آنزیم نهایی را تشکیل می دهند ، به داخل شبکه اندوپلاسمی آزاد می کنند. در اینجا آنزیم… کجا تولید می شوند؟ | فسفولیپاز

چگونه آلفا آمیلاز را پایین بیاورم؟ | آلفا آمیلاز

چگونه می توان آلفا آمیلاز خود را کاهش داد؟ همانطور که قبلاً توضیح داده شد ، افزایش آلفا آمیلاز در درجه اول در موارد آسیب به بافت لوزالمعده یا غدد بزاقی سر اندازه گیری می شود ، که می تواند با تصاویر بالینی مختلف همراه باشد ، اما همچنین می تواند به عنوان یک نوع نرمال بی خطر رخ دهد. بنابراین ابتدا باید آلفا آمیلاز کاهش یابد… چگونه آلفا آمیلاز را پایین بیاورم؟ | آلفا آمیلاز

آلفا آمیلاز

آلفا آمیلاز آلفا آمیلاز آنزیمی از دستگاه گوارش است که توسط بسیاری از موجودات زنده-از جمله انسان تولید می شود. به طور کلی ، آنزیمها مولکولهایی هستند که به عنوان کاتالیزور واکنشهای بیوشیمیایی عمل می کنند ، یعنی آنها فرآیندهای متابولیک و تبدیل را تسریع می کنند که خود به خود و بسیار آهسته و بدون آنزیم انجام می شود. مانند اکثر آنزیم ها ،… آلفا آمیلاز

از کجا تولید می شود؟ | آلفا آمیلاز

کجا تولید می شود؟ آلفا آمیلاز عمدتا در غدد بزاقی دهان و در پانکراس تولید می شود. بسته به محل تولید ، آن را آمیلاز بزاقی یا پانکراس می نامند. علاوه بر این ، آلفا آمیلازها که در تخمدان ها و ریه ها ایجاد می شوند نیز می توانند در تشخیص سرطان نقش داشته باشند. با این وجود ، آنزیم… از کجا تولید می شود؟ | آلفا آمیلاز

کلاژناز

کلاژناز چیست؟ کلاژناز آنزیمی است که می تواند کلاژن را تقسیم کند. از آنجا که کلاژنازها پیوندها را تقسیم می کنند ، متعلق به گروه پروتئازها هستند. کلاژناز مانند هر آنزیم ، از اسیدهای آمینه متصل به هم تشکیل شده است. این زنجیره های اسید آمینه تا شده اند و در نهایت همیشه عملکرد خاصی دارند. وظیفه کلاژناز این است که… کلاژناز

کلاژناز کجا تولید می شود؟ | کلاژناز

کلاژناز در کجا تولید می شود؟ همانند اکثر آنزیم ها ، تولید کلاژناز در هسته سلول آغاز می شود. در اینجا ، هنگام رونویسی ، یک کپی از یک بخش DNA خاص حاوی اطلاعات مربوط به این آنزیم ساخته می شود. این mRNA از طریق منافذ هسته ای هسته سلول را ترک کرده و به ریبوزوم می رسد. در اینجا ترجمه انجام می شود… کلاژناز کجا تولید می شود؟ | کلاژناز