دریچه میترال

آناتومی دریچه میترال دریچه میترال یا دریچه دو طرفه یکی از چهار دریچه قلب است و بین بطن چپ و دهلیز چپ قرار دارد. نام دریچه میترال از ظاهر آن گرفته شده است. این شباهت به یک اسقف اسقف دارد و بنابراین به همین دلیل نامگذاری شد. متعلق به بادبان است… دریچه میترال

دریچه ریوی

آناتومی دریچه ریوی یکی از چهار دریچه قلب است و بین شریان بزرگ ریوی (truncus pulmonalis) و محفظه اصلی راست قرار دارد. دریچه ریوی یک شیر جیبی است و معمولاً در مجموع از 3 سوپاپ جیبی تشکیل شده است. این موارد عبارتند از: جیب ها دارای تورفتگی هستند که از خون پر می شود… دریچه ریوی

دریچه تریکوسپید

دریچه سه تایی متعلق به چهار دریچه قلب است و بین بطن راست و دهلیز راست قرار دارد. متعلق به دریچه های بادبان است و از سه بادبان (cuspis = بادبان) تشکیل شده است. دریچه سه تایی در بطن راست قرار دارد و به اصطلاح تاندون به عضلات پاپیلار متصل می شود… دریچه تریکوسپید

دریچه آئورت

آناتومی دریچه آئورت دریچه آئورت یکی از چهار دریچه قلب است و بین شریان اصلی (آئورت) و بطن چپ قرار دارد. دریچه آئورت یک دریچه جیبی است و معمولاً در مجموع از 3 دریچه جیبی تشکیل شده است. اما گاهی اوقات فقط دو سوپاپ جیبی وجود دارد. جیب ها دارای… دریچه آئورت