وظایف روده بزرگ

مترادف‌ها در معنای وسیع‌تر کولون، بینابینی گراسوم، رکتوم، رکتوم مقدمه عملکرد اصلی کولون بازجذب آب از مدفوع و انتقال آن به مقعد است. در عین حال مواد معدنی نیز از بقایای غذا حذف شده و مدفوع غلیظ می شود. مواد مغذی موجود در غذا قبلا… وظایف روده بزرگ

وظایف روده بزرگ در حین هضم غذا | وظایف روده بزرگ

وظایف کولون در حین هضم اگرچه به سختی مواد مغذی در روده بزرگ جذب می شود، به استثنای اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه، که قبلاً در روده کوچک نیز جذب می شوند، روده بزرگ با این وجود مهم است. اول از همه، نقش تعیین کننده ای در حفظ تعادل آب ما دارد. روده بزرگ جذب… وظایف روده بزرگ در حین هضم غذا | وظایف روده بزرگ

مقعد (مقعد) | وظایف روده بزرگ

مقعد (مقعد) بسته شدن مقعد از خروج غیرارادی مدفوع یا گازها از روده جلوگیری می‌کند. این کار به مکانیسم‌های مختلفی نیاز دارد: وظایف اسفنکتر داخلی مقعد (Sphincter ani internus): این اسفنکتر از ماهیچه‌های صاف تشکیل شده است و بنابراین نمی‌توان آن را عمداً کنترل کرد. اسفنکتر خارجی مقعد (Sphincter ani externus): این اسفنکتر که از مخطط عرضی تشکیل شده است. مقعد (مقعد) | وظایف روده بزرگ