لوزه های پالاتال

لوزه های پالاتین چیست؟ لوزه پالاتال (lat.: Tonsilla palatina) تجمع بافت لنفاوی بین قوس های کام در یک کپسول است. یکی از این بادام ها در هر طرف انتقال از حفره دهان به گلو قرار دارد. مانند همه بادام ، آنها متعلق به اندامهای لنفاوی ثانویه هستند و… لوزه های پالاتال

لوزه های پالاتین دقیقاً در کجا واقع شده اند؟ | لوزه های پالاتال

لوزه های پالاتین دقیقا در کجا قرار دارند؟ در دهان دو لوزه کام وجود دارد ، یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ. بنابراین لوزه پالاتین یک اندام زوج است. آنها بین طاق پالاتال جلویی (lat. Arcus palatoglossus) و طاق کام عقب (lat. Arcus palatopharyngeus) قرار دارند. دو کام… لوزه های پالاتین دقیقاً در کجا واقع شده اند؟ | لوزه های پالاتال

آیا می توان لوزه های کام را از بین برد؟ | لوزه های پالاتال

آیا می توان لوزه های کام را برداشت؟ برداشتن لوزه های کام (Tonsilla palatina) امکان پذیر است و در بسیاری موارد حتی از مزایای قابل توجهی برای بیمار برخوردار است. لوزه کام را می توان به طور کامل (لوزه برداشتن) یا فقط تا حدی (لوزه برداشتن) برداشت. جراحی لوزه هنوز یکی از رایج ترین عمل ها در آلمان است. از آنجا که لوزه پالاتین… آیا می توان لوزه های کام را از بین برد؟ | لوزه های پالاتال

دلایل بوی بد دهان چیست؟ | لوزه های قصر

دلایل بوی بد دهان چیست؟ بوی بد دهان (Foreter ex ore) می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. در بیشتر موارد آنها بی ضرر هستند ، اما به ویژه هنگامی که علائم بیماری به طور همزمان ظاهر می شوند ، علت باید با دقت بیشتری مشخص شود. این مشکل معمولاً در ناحیه دهان و گلو ، به ندرت دستگاه گوارش یا… دلایل بوی بد دهان چیست؟ | لوزه های قصر