مدت زمان التهاب لوزه حاد

مقدمه طول مدت لوزه حاد تا حد زیادی به نوع پاتوژن بستگی دارد. دو گروه اصلی وجود دارد، باکتری ها و ویروس ها. لوزه حاد ویروسی شایع تر است، اما معمولاً شدت کمتری دارد. متأسفانه، عفونت ویروسی فقط به صورت علامتی قابل درمان است، یعنی تنها با علائم مبارزه می کند و به بدن زمان کافی برای بهبودی می دهد. … مدت زمان التهاب لوزه حاد