روی کام بخورید

مقدمه برآمدگی در کام می تواند دلایل بسیار متفاوتی داشته باشد. همچنین می تواند سفت، الاستیک یا پر از چرک باشد. تکثیر در کام می تواند باعث درد و علائم التهاب شود. به خصوص هنگام صحبت کردن و غذا خوردن، برآمدگی روی کام می تواند بسیار آزاردهنده باشد. این می تواند یک جراحت یا سوختگی باشد، بلکه بیشتر… روی کام بخورید

درمان | روی کام بخورید

درمان برجستگی روی کام علل مختلفی دارد و بنابراین درمان متفاوتی دارد. کیست روی کام اغلب با سیستکتومی برداشته می شود. سیستکتومی برداشتن کامل کیست با جراحی است. یک فضای توخالی در استخوان باقی می ماند، که سپس دوباره توسط رشد استخوان پر می شود. یک جوش پر از… درمان | روی کام بخورید