لوتیلان

محصولات Lotilaner در اتحادیه اروپا در سال 2017 و در ایالات متحده و بسیاری از کشورها در سال 2018 به صورت قرص جویدنی برای سگ و به عنوان قرص جویدنی برای گربه (Credelio) تأیید شد. ساختار و خواص Lotilaners (C20H14Cl3F6N3O3S ، Mr = 596.8 g/mol) متعلق به گروه ایزوکسازولین است و به عنوان یک آنانیومر خالص وجود دارد. جلوه های Lotilaner (ATCvet QP53BE04)… لوتیلان

فلورالانر

محصولات Fluralaner به صورت دارویی دامپزشکی به شکل قرص های جویدنی و به عنوان آماده سازی موضعی (Bravecto) در بازار موجود است. در سال 2015 در بسیاری از کشورها تأیید شد. ساختار و خواص Fluralaner (C22H17Cl2F6N3O3 ، Mr = 556.3 g/mol) در داروها به عنوان راسمات موجود است. این یک بنزامید جایگزین ایزوکسازولین دارای فلورین است. جلوه های Fluralaner (ATCvet QP53BX05)… فلورالانر

سارولان

محصولات Sarolaner در اتحادیه اروپا در سال 2015 و در بسیاری از کشورها در سال 2017 به شکل قرص های جویدنی برای سگ (Simparica) تأیید شد. ساختار و خواص Sarolaner (C23H18Cl2F4N2O5S ، Mr = 581.4 g/mol) متعلق به گروه ایزوکسازولین است. Effects Sarolaner (ATCvet QP53BX06) دارای خواص ضد انگلی در برابر کک ، کنه و کنه است. موارد مصرف برای درمان… سارولان

آفوکسولان

محصولات Afoxolaner به صورت قرص های جویدنی به صورت دارویی دامپزشکی برای سگ ها (NexGard) به صورت تجاری در دسترس است. این ساختار در بسیاری از کشورها در سال 2015 تأیید شد. ساختار و خواص Afoxolaner (C26H17ClF9N3O3 ، Mr = 625.9 g/mol) متعلق به گروه ایزوکسازولین است. اثرات Afoxolaner (ATCvet QP53BX04) دارای خواص حشره کش و ضد قارچ کش است. انگل ها ماده فعال را هنگامی مصرف می کنند که… آفوکسولان