سرنگ پیش ساخته اپی نفرین (انژکتور خودکار)

محصولات سرنگ های پیش پر شده اپی نفرین (تزریق کننده های خودکار) در بسیاری از کشورها از تأمین کنندگان مختلف به صورت تجاری موجود است. EpiPen از سال 1997 و Jext از سال 2010 تأیید شده است. چنین سرنگ هایی در ابتدا برای ارتش برای مدیریت پادزهرهای سلاح های شیمیایی (به عنوان مثال ، ComboPen در بسیاری از کشورها) ساخته شده است. ساختار و خواص اپی نفرین (C9H13NO3 ، Mr = 183.2 g/mol)… سرنگ پیش ساخته اپی نفرین (انژکتور خودکار)