آلفازوسین

محصولات Alfuzosin به صورت تجاری در دسترس است و به صورت قرص با نسخه پایدار منتشر می شود و از سال 1994 در بسیاری از کشورها تأیید شده است. علاوه بر Xatral اصلی ، نسخه های عمومی نیز موجود است. ساختار و خواص آلفوزوسین (C19H27N5O4 ، Mr = 389.45 g/mol) یک مشتق کینازولین است. در داروها به عنوان آلفوزوسین هیدروکلراید ، پودر کریستالی سفید وجود دارد که… آلفازوسین

تولازولین

محصولات در بسیاری از کشورها هیچ محصول دارویی نهایی حاوی تولازولین در بازار موجود نیست. ساختار و خواص تولازولین (C10H12N2 ، Mr = 160.2 گرم در مول) اثرات تولازولین (ATC C04AB02 ، ATC M02AX02) α- سمپاتولیتیک و گشادکننده عروق است.

لبتالول

محصولات Labetalol به صورت تجاری در قالب قرص و به عنوان محلول تزریقی (Trandate) موجود است. از سال 1978 در بسیاری از کشورها تأیید شده است. ساختار و خواص Labetalol (C19H24N2 O3 ، Mr = 328.4 g/mol) در داروها به عنوان لابتالول هیدروکلراید وجود دارد ، یک پودر سفید که به مقدار کمی در آب محلول است. Effects Labetalol (ATC C07AG01) دارای… لبتالول

اوراپیدیل

محصولات اوراپیدیل بصورت تجاری به عنوان محلول تزریقی (ابرانتیل) موجود است. از سال 1983 در بسیاری از کشورها تأیید شده است. ساختار و خواص اوراپیدیل (C20H29N5O3 ، Mr = 387.5 g/mol) مشتق شده از اوراسیل و پیپرازین است. این دارو در داروها به عنوان هیدروکلراید اوراپیدیل وجود دارد. اثرات اوراپیدیل (ATC C02CA06) دارای خواص ضد فشار خون و سمپاتولیتیک است. پایین می آورد… اوراپیدیل

تامسولوسین

محصولات تامسولوسین بصورت تجاری در قالب قرصهای با ماندگاری آزاد و کپسولهای انتشار پایدار در دسترس است و از سال 1996 در بسیاری از کشورها تأیید شده است (Pradif، Pradif T، generics). تامسولوسین همچنین به صورت ترکیبی ثابت با مهار کننده 5 آلفا ردوکتاز دوتاستراید (دوودارت) موجود است ، زیر تامسولوسین دوتاستراید را ببینید. در سال 1996 ، کپسولهای پایدار آزاد شد (Pradif). انتشار مداوم Pradif T… تامسولوسین

دوکسازوسین

محصولات Doxazosin به صورت تجاری در قالب قرص های روکش دار با لایه پایدار (Cardura CR ، generic) موجود است. از سال 1999 در بسیاری از کشورها تأیید شده است. ساختار و خواص دوکسازوسین (C23H25N5O5 ، Mr = 451.5 g/mol) در داروها به صورت دوکسازوسین مزیلات ، مشتق کینازولین و پودر کریستالی سفید رنگ است که به مقدار کمی در آب حل می شود. اثرات… دوکسازوسین

ترازوسین

محصولات ترازوسین به صورت تجاری در قالب قرص (Hytrin BPH) موجود است و از سال 1994 در بسیاری از کشورها تأیید شده است. این دارو دیگر برای درمان فشار خون بالا در بسیاری از کشورها (هیترین سابق) ثبت نشده است ، اما این نشانه هنوز در سایر کشورها وجود دارد. به ساختار و خواص ترازوسین (C19H25N5O4 ، Mr = 387.4 g/mol) یک… ترازوسین