اسید مالیک بفرمول

محصولات اسید مالیک خالص در فروشگاه های تخصصی موجود است. نام اسید از لاتین (سیب) گرفته شده است ، زیرا اولین بار در سال 1785 از آب سیب جدا شد. ساختار و خواص مالیک اسید (C4H6O5 ، Mr = 134.1 g/mol) یک دی کربوکسیلیک اسید آلی است که متعلق به اسیدهای هیدروکسی کربوکسیلیک است. به به صورت سفید وجود دارد… اسید مالیک بفرمول

اسید آدیپیک

محصولات اسید آدیپیک به عنوان یک داروی کمکی در داروها و به عنوان یک افزودنی در مواد غذایی استفاده می شود. در اصل از چربی ها (آدیپس) تولید شده است. ساختار و خواص اسید آدیپیک (C6H10O4 ، Mr = 146.14 g/mol) به صورت پودر کریستالی سفید ، بی بو و رطوبت سنجی ضعیف وجود دارد و به میزان کمی در آب حل می شود. حلالیت در آب جوش… اسید آدیپیک

اسید سولفوریک

محصولات اسید سولفوریک خالص در فروشگاه های تخصصی موجود است. این یکی از مهمترین مواد شیمیایی است و سالانه میلیون ها تن از آن تولید می شود. به نظر ما به دلیل خطر بالقوه ، اسید سولفوریک غلیظ نباید به افراد خصوصی داده شود. ساختار و خواص اسید سولفوریک (H2SO4 ، Mr = 98.1 گرم/مول)… اسید سولفوریک

اسید فوماریک

محصولات فوماریک اسید به عنوان یک داروی کمکی در محصولات دارویی استفاده می شود. مواد فعال نیز از آن مشتق شده اند. ساختار و خواص فوماریک اسید (C4H4O4 ، Mr = 116.1 g/mol) یک اسید دی کربوکسیلیک است. به صورت پودر سفید ، کریستالی و بی بو و یا به صورت کریستال وجود دارد و به میزان کمی در آب حل می شود. فارماکوپه آن را در… اسید فوماریک

اسید تارتاریک

محصولات اسید تارتاریک به عنوان یک ماده خالص در داروخانه ها و داروخانه ها موجود است. کمتر از آن به عنوان اسید تارتاریک یاد می شود و نباید آن را با تارتارت (تارتارت هیدروژن پتاسیم ، تارتارت کلسیم) اشتباه گرفت. ساختار و خواص تارتاریک اسید (C4H6O6 ، Mr = 150.1 g/mol) به صورت پودر کریستالی سفید یا کریستالهای بی رنگ و… اسید تارتاریک

اسید هیدروکلریک

محصولات هیدروکلریک اسید در غلظت های مختلف در فروشگاه های تخصصی موجود است. ساختار و خواص اسید کلریدریک نامی است که به محلول آبی گاز کلرید هیدروژن (HCl) گفته می شود. اسید کلریدریک غلیظ به عنوان یک مایع شفاف و بی رنگ وجود دارد که در هوا با بوی تند بخار می شود و با آب قابل ترکیب است. دارای غلظت… اسید هیدروکلریک

اسید فسفریک

محصولات اسید فسفریک در داروخانه ها و داروخانه ها در غلظت های مختلف موجود است. ساختار و خواص اسید فسفریک یا اسید ارتوفسفریک (H3PO4 ، Mr = 97.995 g/mol) به عنوان مایع آبی تا چسبناک ، شربت دار ، شفاف ، بی رنگ و بی بو وجود دارد که بسته به غلظت ، با آب قابل اختلاط است. اسید فسفریک غلیظ می تواند به یک کریستال بی رنگ جامد شود… اسید فسفریک