موارد منع مصرف | عوارض جانبی Beloc zok

موارد منع مصرف بتا بلوکرها مانند Beloc zok® در موارد نارسایی شدید قلبی (مرحله NYHA IV نارسایی قلبی) و اشکال خاصی از آریتمی قلبی (بلوک AV درجه 2 یا 3) نباید مصرف شوند. سایر موارد منع مصرف برای مصرف Beloc zok slow ضربان بیش از حد کند قلب (کمتر از 50 ضربه در دقیقه در حالت استراحت) و بیش از حد… موارد منع مصرف | عوارض جانبی Beloc zok

عوارض جانبی Beloc zok

مترادف در معنای وسیعتر متوپرولول بلوک مسدود کننده بتا عوارض جانبی بتا مسدود کننده ها مانند Beloc zok® می توانند منجر به ضربان بیش از حد کند قلب (برادی کاردی ، کرونوتروپیک منفی) شوند. آنها همچنین می توانند انتقال تحریک (منفی dromotropic ، بلوک AV) و همچنین کاهش قدرت ضربه (اینوتروپ منفی) را کاهش دهند. Beloc zok® می تواند باعث ایجاد… عوارض جانبی Beloc zok

بلوک زوک

مترادف در معنای وسیعتر متوپرولول ، Beloc مقدمه Belok zok® دارویی است که برای درمان بیماریهای قلبی عروقی استفاده می شود. این دارو به گروه داروهای مسدود کننده ß (مسدود کننده گیرنده های بتا) تعلق دارد و حاوی داروی متوپرولول است. گیرنده های بتا به سه زیر گروه تقسیم می شوند. گیرنده های 1 در قلب یافت می شوند ، جایی که فعال شدن آنها باعث ضربان قلب می شود… بلوک زوک

فرم دوز | بلوک زوک

فرم دوز Beloc zok® معمولاً به صورت قرص تجویز می شود. سطوح مختلف دوز در دسترس است. داروهای ترکیبی با سایر مواد فعال (به عنوان مثال HCT هیدروکلروتیازید) و فرم دوز به صورت کپسول وجود دارد. تزریق درمانی نیز در کلینیک موجود است. مقدار مصرف دوز Belok zok بستگی به منطقه کاربرد و… فرم دوز | بلوک زوک

کنه Beloc Zok

متوپرولول اطلاعات عمومی Beloc Zok Mite® حاوی ماده فعال متوپرولول در دوز 47.5 میلی گرم است. دوزهای بیشتر 95 میلی گرم (Beloc Zok®) و 190 میلی گرم (Beloc Zok forte®) است. این دارو به اصطلاح آماده سازی عقب مانده است ، به این معنی که ماده فعال با تأخیر در بدن آزاد می شود. از یک سو ،… کنه Beloc Zok

تعاملات | Beloc Zok Mite

تداخلات داروهای زیر ممکن است در صورت استفاده با Belok Zok Mite interact تداخل داشته باشند: سایر داروهای ضد فشار خون: ترکیبی از Belok Zok Mite® (و سایر بتا مسدود کننده های دیگر) با سایر داروهای ضد فشار خون (به عنوان مثال دیورتیک ها (قرص آب) ، نیترات ، آنتاگونیست کلسیم) می تواند منجر به کاهش بیش از حد فشار خون شود ، بنابراین در اینجا دوز… تعاملات | Beloc Zok Mite