آلبيگلوتيد

محصولات Albiglutide در بسیاری از کشورها ، در اتحادیه اروپا و ایالات متحده در سال 2014 به شکل تزریقی (Eperzan) تأیید شد. ساختار و خواص آلبیگلوتید یک دایمر GLP-1 (قطعه ای از 30 آمینو اسید ، 7-36-8) است که با پروتئین آلبومین انسانی ترکیب شده است. اسید آمینه آلانین در موقعیت XNUMX جایگزین شده است ... آلبيگلوتيد