کربن فعال

محصولات کربن فعال به صورت قرص ، کپسول ، به عنوان سوسپانسیون و پودر خالص ، از جمله دیگر محصولات موجود است (به عنوان مثال ، Carbolevure ، Norit ، Carbovit ، Hänseler Carbo activatus). ساختار و خواص زغال دارویی از کربن تشکیل شده است و به صورت یک پودر سبک ، بی بو ، بی مزه و سیاه و فاقد ذرات دانه ای وجود دارد. نامحلول در… کربن فعال